Start Centrale Voordeur maatschappelijke opvang Maastricht en omgeving

Vandaag verricht wethouder Jack Gerats (Wmo, Welzijn) de officiële opening van de Centrale Voordeur maatschappelijke opvang Maastricht en omgeving. Met dit initiatief verbeteren de deelnemende organisaties voor maatschappelijke opvang, vrouwen- en zwerfjongerenopvang de zorg aan – en ondersteuning van cliënten door toegang gezamenlijk te regelen. Door de krachten te bundelen wordt er een betere zorg op maat geleverd, wordt dubbel werk voorkomen en wordt waar mogelijk de duur van de zorg verkort. Dit alles gericht op herstel van het gewone leven van de cliënt.

De Centrale Voordeur is een samenwerking van Xonar, Koraalgroep, LEVANTOgroep en het Leger des Heils in Maastricht, met GGD, Veiligheidshuis en de gemeente Maastricht. Per 1 november 2014 zijn ze in samenwerking met de GGD en het Veiligheidshuis gestart met de Centrale Voordeur maatschappelijke opvang. De voordeur zorgt voor aanmelding, indicatiestelling, zorgtoewijzing, zorgbemiddeling, wachtlijstbeheer, overdracht en crisis, is laagdrempelig en te bereiken via alle opvanglocaties van de genoemde organisaties.
"De voordeur fungeert sinds 1 januari 2015 als deel van het wmo-loket voor
de toegang tot Beschermd Wonen."

Betere en kortdurende zorg

Iedere burger die zich meldt bij een opvanglocatie wordt gescreend en aangemeld bij de Centrale Voordeur. Deze aanmelding wordt besproken in het voordeuroverleg, waarbij alle partijen vertegenwoordigd zijn. Vanuit dit overleg vindt zo snel mogelijk toeleiding plaats naar de meest wenselijke en haalbare opvang. Wethouder Gerats: “Dit past in een sociaal Maastricht. Het bundelen van de krachten is gericht op het herstel van het gewone leven van de cliënt. De cliënt krijgt zoveel mogelijk de regie over het eigen leven en wordt ondersteund om weer deel te nemen aan de maatschappij als zelfstandige burger”.