Start proef duurzame bevoorrading horeca in de binnenstad van Maastricht

De gemeente Maastricht werkt hard aan haar ambitie om de stad steeds duurzamer te maken. Daarom start de gemeente in samenwerking met de Sligro en Maastricht Bereikbaar met de pilot Stop & Drop. Dit is een slim en schoon logistiek concept om horecazaken in de binnenstad van Maastricht op een duurzame manier te bevoorraden. De pilot Stop & Drop start half juli en duurt tot en met oktober 2015.  Dan wordt de pilot door de Sligro en de gemeente geëvalueerd en wordt gekeken of deze duurzame bevoorrading over de gehele binnenstad kan worden uitgerold.

Duurzame bevoorrading

De komende vier maanden wordt er proefgedraaid om met minder vrachtwagens de horeca in de binnenstad te bevoorraden. De vrachtwagens worden dagelijks op een vaste plek aan de noordkant van het Vrijthof geparkeerd. Vervolgens bedient de chauffeur door middel van een rolcontainer circa tien klanten binnen een straal van 250 meter. De koelvriesinstallatie wordt aangesloten op de groene elektriciteitsvoorziening op de parkeerlocatie. Dat leidt tot minder vervoersbewegingen, minder brandstofgebruik en dus minder uitstoot in de binnenstad. Bovendien hebben ondernemers, bewoners en bezoekers minder last van lossende voertuigen.

Wethouder Gerdo van Grootheest: “Maastricht werkt aan een klimaatneutrale stad in 2030. Dat lukt alleen als bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en de overheid de handen ineen slaan. Deze proef is daar een prachtig voorbeeld van! 

Eind oktober wordt de pilot door de Sligro en de gemeente geëvalueerd en wordt gekeken of deze duurzame bevoorrading over de gehele binnenstad kan worden uitgerold. Stop & Drop is een pilot van Green Deal Zero Emissions en het programma Slim Vervoeren 2 van Maastricht Bereikbaar.