Start proef sociaal groenbeheer Tapijn

Tapijntuin neemt groenbeheer voor z’n rekening

Op 15 juni gaf wethouder Jim Janssen (Seniorenpartij, Stadsbeheer) het startsein voor de pilot sociaal groenbeheer Tapijn. Tijdens deze een jaar durende proef, beheren vrijwilligers de groenvoorziening van de Tapijnkazerne en een deel van het Aldenhofpark. De pilot past binnen de transitie van de voormalige Tapijnkazerne naar een nieuw openbaar park en het beheer van openbaar groen door bewoners en bedrijven.

Het initiatief voor de pilot is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Maastricht, KNHM (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) en boerderij Daalhoeve. KNHM ondersteunt de Tapijntuin met advies. Daalhoeve beheert het dierenpark en heeft de nodige ervaring met sociaal groenbeheer in Maastricht.

Mijn groen Maastricht

De gemeente ondersteunt het initiatief van de Tapijntuin om haar maatschappelijke doelstellingen uit te breiden met sociaal groenbeheer. Het initiatief past binnen Mijn Groen Maastricht (www.groen-maastricht.com/mijngroen), het project waarbij inwoners zelf groen kunnen beheren. Zelfbeheer heeft een sociaal-maatschappelijk doel om de betrokkenheid voor de woonomgeving te vergroten door mensen verantwoordelijkheid hiervoor te laten nemen. De meerwaarde zit in ‘samen doen’.

Tapijntuin

De pilot sluit goed aan bij de werkzaamheden en doelstellingen van de Tapijntuin. De Tapijntuin werkt aan bewustwording van een gezonde levensstijl, educatie over duurzame voedselcultuur en versterken van saamhorigheid in de stad. Tijdens de proef gaan vrijwilligers aan de slag onder professionele begeleiding van de tuinman van de Tapijntuin. Onder de vrijwilligers zitten buurtbewoners, gepensioneerden, vluchtelingen en studenten uit Maastricht maar ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of cliënten die behoefte aan dagbesteding hebben. De Tapijntuin is nog op zoek naar vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@tapijntuin.nl.

Naast het kweken van bijzondere planten en kruiden (zoals vergeten groente, eetbare bloemen, wilde kruiden) heeft de Tapijntuin zich de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot een sociale tuin. Projecten voor ouderen en kinderen met obesitas, lunches met vluchtelingen, bewegen met Tunde, het zijn allemaal activiteiten met een maatschappelijk en sociaal karakter. De tuin is voor iedereen gratis te bezoeken om te ruiken, proeven en voelen of voor vragen over bijzondere planten en kruiden (zie www.tapijntuin.nl voor openingstijden en activiteiten).