Start vervanging bushokjes en informatiepanelen

Financieel voordeel door aanbesteding. Van 15 september tot 15 november 2014 worden in Maastricht 142 bushokjes en 110 informatiepanelen vernieuwd. Dit is het resultaat van een Europese aanbesteding die financieel positief uitpakt voor de stad.

Na aanbesteding heeft de gemeente de opdracht tot plaatsing en exploitatie gegund aan Reclame Bureau Limburg (RBL) uit Voerendaal. Het bedrijf levert, plaatst, beheert, onderhoudt en exploiteert de objecten tegen het recht hierop reclame te exploiteren. In financiële zin levert dit de stad Maastricht op jaarbasis ruim € 500.000,- op. De overeenkomst tussen de gemeente en RBL heeft een looptijd van 15 jaar, met een verlengingsoptie van 5 jaar.

Ruimtelijke kwaliteit

Wethouder Jack Gerats (Wmo, Welzijn, Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningverlening) is tevreden met het bereikte resultaat: “De voordelen voor Maastricht zijn tweeërlei. Niet alleen financieel gezien hebben we in deze economisch lastige tijd een uitstekend resultaat behaald, maar ook in kwalitatieve zin brengen we iets terug dat past bij de grandeur van Maastricht”.

Ook de Welstand en Monumentencommissie is van mening dat de nieuwe wachthuisjes een hoge esthetische kwaliteit hebben en goed passen in het Maastrichtse straatbeeld.

Allereerst worden de bushokjes en informatiepanelen in de buitenwijken vervangen, gevolgd door de binnenstad. Het is een aanzienlijke vervangingsoperatie waarbij overlast in de stad zoveel mogelijk wordt vermeden. De werkzaamheden zijn afgestemd met de ov-vervoerders in de stad (Veolia, NS, Belgische ov-maatschappijen) en worden breed gecommuniceerd met ov-reizigers, bewoners en omwonenden. Op topdruktedagen worden er in de binnenstad geen werkzaamheden uitgevoerd. De actuele planning is te volgen via www.omwisselenbushokjes.nl.