Start werkzaamheden vestingwerken Nieuwenhofstraat

Vanaf 6 oktober 2014 zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan de oude vestingmuur in de Nieuwenhofstraat. Bij de onderhoudswerkzaamheden zullen verweerde mergelblokken verwijderd en vervangen worden. Ook zullen grote delen van het voegwerk worden hersteld. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 10 weken in beslag zullen nemen.

Aandacht voor natuur

In verband met het in stand houden van de groeiplaatsen van de beschermde muurplanten op de muren zullen de onderhoudswerkzaamheden aan de vestingmuur in twee fasen worden uitgevoerd. In de eerste fase zullen de eerste 40m vanaf Zwingelput en de laatste 40 meter richting St. Pieterstraat worden aangepakt. De tweede fase betreft de tussenliggende 50 meter vestingmuur waarmee in 2015 zal worden gestart.

Bredere aanpak onderhoud vestingwerken

Met de werkzaamheden aan de oude vestingmuur wordt de aftrap gegeven voor een reeks van onderhoud aan de vestingwerken. Dit jaar zal ook het Lange Grachtje en het Klein Grachtje onder handen worden genomen, het kanon aan de Nieuwenhofstraat worden hersteld en zal de schadelijke vegetatie zoals de duizendknoop aan de onderzijde van de stadsmuur in het stadspark worden bestreden. Voor 2015 staan onderhoudswerkzaamheden op de planning voor o.a. lunet St. Pieter, bastion Wilhelmina, Hoge Fronten, Poort Waerachtig en lunet Drenthe. De werkzaamheden komen voort uit de Vestingvisie waarin de gemeente heeft vastgelegd de waarde van de vestingwerken te willen versterken door de komende jaren te investeren in het behoud, de beleving en betekenis van deze vestingwerken.