Statement college over kwestie SSC-ZL

Het college van burgemeester en wethouder reageert op deze plek graag met een statement op wat in de media ‘de spionagekwestie’ is gaan heten. 

“Het was een heftige vergadering. Deze kwestie gaat ons allemaal, en dan doelen we op alle betrokkenen, aan het hart. Het is goed dat de gemeenteraad hier uiterst kritisch naar heeft gekeken. Dat is de rol van de raad. Er is 2 raadsavonden open gesproken over wat er is gebeurd en de feiten en omstandigheden die daaraan ten grondslag lagen. Het college wil vooropstellen dat het de impact van de gebeurtenissen die het afgelopen jaar in het dossier SSC-ZL hebben plaatsgevonden, voor betrokkenen en de organisatie ten zeerste betreurt. We hebben de raad gehoord en zullen er als college alles aan doen om het vertrouwen te herstellen: het vertrouwen tussen gemeente en medezeggenschap én tussen werkgever en werknemers. Dat is in dit dossier het voornaamste voor de komende tijd.”