Stichting Caracola opent de deuren van haar eerste creatieve werkplek in Maastricht

Een dertigtal (creatieve) ondernemers heeft een nieuwe werkruimte betrokken in de voormalige Theresiaschool in Wittevrouweveld. Het betreft een initiatief van de Stichting Caracola in samenwerking met Maastricht-LAB. Het vormt een schakel tussen het grote aanbod van leegstaande gebouwen en de behoefte aan betaalbare werkplekken. De betrokken ondernemers zijn vooral actief op het vlak van creativiteit en duurzaamheid. Het gaat om tijdelijke huisvesting tot zomer 2017. Medio maart, wanneer iedereen zijn werkplek ingericht heeft, vindt er een officiële en feestelijke opening plaats.

Stichting Caracola

Caracola staat voor een levende stad: een dynamische omgeving waar men graag woont en werkt. Een stad waarin iedereen onderdeel kan uitmaken van een groter geheel; van een netwerk van mensen dat verantwoordelijkheid wil dragen voor zichzelf en de omgeving. Stichting Caracola stimuleert dit  door werk- en ontmoetingsruimtes te creëren, (publieke) activiteiten te programmeren en door mensen met goede ideeën te koppelen aan de juiste organisaties en instellingen.

Caracola bestaat uit een breed netwerk van ondernemers en organisaties met innovatieve ideeën. Zij willen elkaar waar nodig graag inspireren, versterken en ondersteunen. Caracola is onderscheidend door de diversiteit van ervaren professionals. Wat hen verbindt zijn thema's als duurzaam- en sociaal ondernemerschap, kunst en cultuur, mens en maatschappij.

De Theresiaschool is de eerste locatie waar Caracola van start zal gaan, maar de stichting verkent ook nieuwe mogelijkheden om leegstand aan creativiteit te koppelen. Naast de verschillende vaste werkruimtes in Wittevrouweveld, staan er ook flexibele ruimtes en faciliteiten ter beschikking aan eenieder die een tijdelijk project wilt realiseren.

Maastricht-LAB

Maastricht-LAB werkt samen met burgers en organisaties aan projecten die passen bij de nieuwe manier van stadsontwikkeling: kleinschalig, van onderop en met volop ruimte voor initiatieven. Centraal staat het op kleine schaal zoeken naar en leren van oplossingen via nieuwe samenwerkingsverbanden, het uitwisselen van kennis en ervaringen en het doen van concrete experimenten op het gebied van stadsontwikkeling. Het tijdelijke initiatief van Caracola is een goed voorbeeld van nieuwe stadsontwikkeling van onderop.
Maastricht-LAB is als adviseur, doorgeefluik en partner betrokken bij Stichting Caracola. Met de gezamenlijke initiatiefnemers heeft het LAB een essentiële bijdrage geleverd in o.a. de concretisering van het concept, in het opzetten van een businesscase en in de uiteindelijke zoektocht naar een geschikte, eerste locatie.