Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht (SMPM): scoren met Gezondheid

1 kilo groente, 1 liter water en 1 uur bewegen. De boodschap zo eenvoudig mogelijk maken, daar gaat het om, vindt Theo Thuis, kartrekker van Stichting Maatschappelijke Projecten Maastricht (SMPM).

Afbeelding SMPM

In de afgelopen jaren is voor al deze kernboodschappen een programma ontwikkeld: 50/50 be green, Liter water per dag en BOOSTH. In een netwerk met een groot aantal Maastrichtse bedrijven, weet SMPM een aantal mooie gezondheidsinitiatieven van de grond te krijgen.

Netwerkorganisatie

SMPM is een eenvoudige netwerkorganisatie. Er is geen overhead, geen staf en geen bureau. SMPM wordt bestuurd op projectbasis met vrijwilligers. De stichting is in 2010 ontstaan om onder andere de maatschappelijke kant van MVV meer naar voren te laten komen. Het thema gezondheid was daarbij een logische keuze als focus, omdat MVV in dit thema als platform kon gaan dienen. Hoe bereik je de Maastrichtse jeugd nu beter dan met hun eigen lokale voetbalhelden? Het programma Scoren met Gezondheid werd ontwikkeld in samenspraak met een aantal zogenoemde foundig fathers (MUMC+, Medireva, Medtronic, Q-park). Inmiddels is dit netwerk uitgegroeid met maar liefst 12 organisaties.

Gezondheid

Vanuit Scoren met Gezondheid wordt er momenteel gericht op 3 kernboodschappen: eet 1 kilo groente, drink 1 liter water en beweeg 1 uur per dag. Die eerste boodschap wordt vertaald door het project 50/50 be green, de tweede door het project Liter water per dag (en de Maastrichtse waterbar) en de laatste door het project BOOSTH. In de afgelopen 2,5 jaar probeert SMPM vanuit haar visie aan te sluiten bij bestaande programma’s en organisaties, zoals JOGG, MVV, Trajekt, Maastricht Sport. Het gaat om het netwerkverband en het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen.

Eenvoudig

De focus zou moeten liggen op de boodschap, op de hele praktische uitwerking van alle ideeën. “We moeten soms gewoon doen”, vindt Theo Thuis, “We willen in 2018 50 procent minder obese kinderen ten opzichte van 2012. Daar is natuurlijk heel wat voor nodig, maar met alle praktische stappen komen we er uiteindelijk." Als voorbeeld haalt Theo Thuis het water drinken aan. Het product is simpelweg de bidon, maar de output zou moeten zijn dat alle kinderen onder de 12 jaar zo’n bidon hebben. "Dan zijn we er nog niet, want de outcome zou moeten zijn dat alle kinderen ook daadwerkelijk een liter water per dag gaan drinken. Daar hebben we weer nieuwe acties voor nodig, zoals een waterbar, een website. En tenslotte willen we natuurlijk vooral dat kinderen zich weer lekkerder gaan voelen, dat hun gezondheid en geluk toeneemt, de uiteindelijke impact."

Laten we deze ambitie in JOGG Maastricht proberen waar te maken: samen en met elkaar.