Stimuleren bewustwording cultureel erfgoed

Maastricht is met 1660 rijksmonumenten de tweede monumentenstad van Nederland. Daarnaast heeft de stad ook nog ongeveer tweeduizend cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren, en talrijke archeologische aandachtsgebieden. De gemeente Maastricht is trots op haar cultureel erfgoed en op de betrokken monumenteneigenaren die goed voor dit erfgoed zorgen. We willen ons erfgoed nog meer en op een eigentijdse manier onder de aandacht brengen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een actieplan vastgesteld om bewustwording van het cultureel erfgoed te stimuleren onder de naam “Erfgoed Bewust, Bewaard, Bemind”. 

Van beleid tot uitvoering

De afgelopen jaren heeft de gemeente vooral hard gewerkt aan het maken van inventarisaties,  het formuleren van ambities zoals de vestingvisie en het ontwikkelen van beleidsinstrumenten.

Aangezien we het verleden ‘springlevend’ willen houden, gaan we op een actieve en eigentijdse manier de kennis van ons waardevol cultuurgoed uitdragen. Wethouder Gerdo van Grootheest: “Respectvol omgaan met het cultureel erfgoed zorgt ervoor dat ook de generaties na ons kunnen genieten van deze historische stad. Hoe meer inwoners zich bewust zijn van de waarden en kwaliteiten van hun erfgoed, hoe trotser zij zijn en hoe zorgvuldiger zij hiermee zullen omgaan”.

Samenwerken versterkt bewustwording

Het actieplan richt zich op eigenaren en bewoners van (gemeentelijke) monumentale panden en op bezoekers van onze stad en andere geïnteresseerden. Met het actieplan willen we bewoners, bezoekers en geïnteresseerden meer betrekken bij het cultureel erfgoed. Dat doen we met een aantal acties de komende jaren zoals het verbeteren van onze website, het professionaliseren van de Victor de Stuersprijs, waarbij we onderzoeken of we ook studenten van de Academie voor Bouwkunst en Kunstacademie hierin kunnen betrekken en een publiekprijs kunnen instellen. Ook komen er informatiecentra over de vestingwerken die aansluiten bij lopende projecten als Tapijn en wordt er verder geïnvesteerd in een apps die de beleefbaarheid verbeteren via bijvoorbeeld augmented reality. Eigenaars, gebruikers en initiatiefnemers willen we nog beter nog informeren hoe monumenten verduurzaamd en onderhouden moeten worden door een digitale restauratiekaart, een monumentencafé en een tweejaarlijkse restauratiemarkt.

Duurzaam

Eén van de actiepunten die al in ontwikkeling is, is De Groene Menukaart voor Maastricht, http://www.degroenemenukaart.nl/: een online tool waarmee eigenaren/bewoners tips krijgen hoe zij hun monument duurzaam kunnen maken. De uitvoering van het actieplan heeft een looptijd tot en met 2019.