Strategische verkenning in vervolg Shared Service Center Zuid-Limburg

De heer Emile Roemer onderzoekt of er een reële mogelijkheid is om langs minnelijke weg tot een vervolg in de vorming van het Shared Service Center Zuid-Limburg (SCC-ZL) te komen. Deze strategische verkenning is ondertussen gestart. Zodra er meer inhoudelijke duidelijkheid is, worden alle betrokken partijen geïnformeerd.

Eerder deze maand dienden er twee zittingen, één bij de Ondernemingskamer Amsterdam over het ontvlechtingsbesluit voor de oprichting van het SSC-ZL en de ander bij de Rechtbank Limburg over het eenzijdige en zonder ledenraadpleging vaststellen van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van het SSC-ZL. De colleges van de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen hebben zich na beide uitspraken gebogen over de ontstane situatie en zijn akkoord gegaan met de, door de verantwoordelijke wethouders/SSC-ZL bestuursleden, voorgestelde koers om in te zetten op normalisatie van de relatie met de betrokken werknemersdelegaties.