Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus

Vanaf medio januari volgt meer informatie

Tekening plattegrond Brightlands Maastricht Health Campus

De gemeente heeft met de Universiteit Maastricht, het azM , de Provincie Limburg en de Brightlands Maastricht Health Campus B.V. afspraken gemaakt die de komende jaren moeten leiden tot een upgrading van het woon-, werk- en verblijfsklimaat voor het kantoren- en bedrijvengebied Randwyck-Noord. Dat gebied wordt inmiddels meer en meer aangeduid met de naam Brightlands Maastricht Health Campus.

De ideeën en ambities staan uitgebreid verwoord en verbeeld in een nieuwe Structuurvisie voor dit gebied, genaamd Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus (PDF, 6,7 MB). Het College van Burgemeester en Wethouders legt deze nieuwe structuurvisie in de raadsvergadering van 16 december a.s. ter vaststelling voor aan de Gemeenteraad. 

Meer informatie

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met
Sandra Pasmans,  projectmedewerker Maastricht Health Campus via:

E: sandra.pasmans@maastricht.nl
T: (043) 350 46 07