Studenten MAFAD verfraaien Stationsplein

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de herinrichting van de Stationsstraat en omgeving. Daardoor is er een ruimer voorplein ontstaan. Dit jaar zal ook de scooterstalling van het Stationsplein verdwijnen. Zo ontstaat er op het plein ruimte voor kunst. Het kunstwerk kan blijven staan tot de werkzaamheden worden uitgevoerd voor de definitieve inrichting van het plein. 

Derde- en vierdejaars studenten aan de slag 

Op dit moment ontwikkelen derde- en vierdejaars studenten van de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) de eerste ideeën en in maart worden die gepresenteerd aan de kunstcommissie. De kunstcommissie, waarin onder andere gemeente en NS zijn vertegenwoordigd, selecteert het beste idee. Vervolgens gaan de studenten aan de slag en werken het ontwerp uit. Naar verwachting wordt het kunstwerk in de zomer geplaatst. Afhankelijk van de werkzaamheden en de definitieve inrichting van het plein blijft het kunstwerk naar verwachting tot medio 2021 staan. 

Opdracht 

De opdracht voor de studenten is om een tijdelijk kunstwerk te ontwerpen waarmee de transitie   van het stationsgebied wordt belicht en daarnaast zorgt voor een aangename omgeving. De focus ligt op tijdelijkheid, transitie en het creëren van een plezierige omgeving voor de stroom passanten die zich dagelijks in het stationsgebied begeeft. 

Planning stationsomgeving 2019 

Het stationsgebied blijft in beweging. Zo wordt er in 2019 gewerkt aan een bushalte voor internationale bussen aan de oostzijde (Meerssenerweg) van het station en start NS met het renoveren en herbestemmen van het stationsgebouw. Ook werken NS, ProRail en gemeente samen aan de realisatie van een inpandige scooterstalling (in het stationsgebouw). Naar verwachting wordt die stalling medio 2019 in gebruik genomen.