Studenten verwennen hun buurtgenoten

Op zaterdag 17 mei vindt de 7de Dag van de Buurten plaats. De Dag van de Buurten is een tweejaarlijks evenement waarbij buurtplatforms op uitnodiging van de Gemeente Maastricht een dagje in het zonnetje worden gezet. In tegenstelling tot andere jaren wordt de Dag van de Buurten dit jaar georganiseerd door de studenten van Maastricht. Zij hebben de dag aangegrepen om met een heel eigen programma de studenten en buurtbewoners nader tot elkaar te brengen.

Een dagje in de watten  

De Dag van de Buurten is traditioneel hét moment waarop de Gemeente alle buurtkaders uitnodigt om zich een dagje in het zonnetje te laten zetten. Twee jaar geleden was het thema van de dag ‘Maastricht Culturele Hoofdstad’. Ruim 120 leden van buurtkaders waren toen aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele thema’s. De Gemeente sprak tijdens deze dag haar waardering uit voor de tijd en energie die leden van buurtkaders steken in het welzijn van hun buurten.

Student & Stad 

Dit jaar hebben studenten uit Maastricht, vertegenwoordigd door de Maastrichtse Studentenraad, het initiatief genomen om de Dag van de Buurten voor de Gemeente te organiseren. De actualiteit rondom het thema ‘integratie van studenten en stadsgenoten’ leidt ertoe dat veel buurtplatforms en buurtkaders dit onderwerp hoog op de agenda hebben staan. In sommige wijken verloopt de integratie tussen studenten en buurtgenoten steeds beter, maar het onderwerp ‘overlast’ blijft hier en daar aan de orde. De studenten in Maastricht grijpen de Dag van de Buurten aan om aan dit thema een positieve draai te geven, en de discussie een keer van een andere kant te belichten door te laten zien wat studenten zoal te bieden hebben.

Ontmoeting

De Dag van de Buurten heeft dit jaar als thema ‘Ontmoeting’. De buurtbewoners worden op de Universiteit door een groot aantal studenten van verschillende organisaties ontvangen. De motivatie van de studenten om deze dag te organiseren is om de buurtbewoners ook de positieve kant van studerend Maastricht te laten zien. Studenten kunnen iets betekenen voor hun wijk, hun buurtgenoten en voor de stad. Tijdens de Dag van de Buurten wordt daaraan aandacht besteed door contacten tot stand te brengen tussen studenten en buurtgenoten uit dezelfde wijken. En dit is nog maar het begin.

Programma

 

Gastheer- en vrouw op de dag zullen zijn: Burgemeester Onno Hoes en Emily Allwood, voorzitster van de Maastrichtse Studentenraad. Zij heten de buurtplatforms welkom en bieden een interessant programma , geheel door studenten verzorgd, en bestaand uit drama, muziek, spel, en humor. Het zal de buurtbewoners op deze dag aan niets ontbreken. Het doel van de dag is om een dialoog op gang te brengen die niet stopt als het programma voorbij is, maar die ertoe leidt dat buurtbewoners en studenten op lange termijn contact blijven houden en elkaar versterken.

De Dag van de Buurten zal worden bezocht door buurtplatforms , mensen van de Gemeente Maastricht, Maastricht University, Zuyd Hogeschool en uiteraard een groep enthousiasten studenten. Genodigden hebben reeds een uitnodiging ontvangen.