Studentenbuurtbemiddelaars aan de slag in de buurt

Vandaag heeft wethouder Jack Gerats certificaten uitgereikt aan 18 nieuwe jongerenbuurtbemiddelaars. Zij gaan zich specifiek richten op de dialoog tussen studenten en buurtbewoners. Maastricht is de eerste stad waarin studentenbuurtbemiddelaars op deze manier aan de slag gaan.

Bemiddeling

Jongerenbuurtbemiddeling is bedoeld voor de vroegtijdige aanpak van problemen tussen jeugd onderling en jeugd en volwassen. Met deze nieuwe groep is er nu ook aandacht voor de dialoog tussen studenten en buurtbewoners. Welzijnsorganisatie Trajekt coördineert de groep, die nu bestaat uit dertig jongeren.

De bemiddelaars hebben allemaal een training van twee dagen gevolgd die erkend is door het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met maandelijkse intervisiebijeenkomsten houden zij hun kennis op peil en breiden ze deze verder uit.

Resultaten

In 2016 en 2017 zijn jongerenbuurtbemiddelaars al nauw betrokken geweest bij het bijeenbrengen van de buurtbewoners en studenten van de Hotel Management School in Limmel. Dit in samenwerking met de gemeente, Hotel Management School, studentenvereniging Amphytrion, politie, Trajekt en het buurtnetwerk. Zo zijn studenten en bewoners dichter bij elkaar gebracht en wordt de problematiek succesvol aangepakt. 

Plannen

Met de nieuwe groep bemiddelaars kan deze aanpak verder uitgebreid worden. In Brusselsepoort, Belfort, Heer en de binnenstad zullen studentenhuizen in kaart worden gebracht waar zaken spelen die bemiddeling behoeven. Alle huizen zullen door de bemiddelaars worden bezocht en “bewogen” tot een bemiddelingsgesprek met de buren.

Wethouder Jack Gerats, verantwoordelijk voor onder andere welzijn, buurten en burgerparticipatie, sprak zijn waardering uit: ‘dit is een goede stap richting een constructieve dialoog tussen buurtbewoners en studenten. Dat is belangrijk, zeker wanneer er sprake is van onbegrip of overlast. Ik ben trots dat deze studenten zich als vrijwilliger inzetten als bemiddelaars. Dit getuigt van een grote betrokkenheid bij de stad.’