Studentenorganisaties en buurtplatform vestigen zich in Gebroeders Hermansstraat 2

Op dinsdag 3 februari heeft een aantal studentenorganisaties van de Universiteit Maastricht kantoorruimte in de Gebroeders Hermansstraat 2 in gebruik genomen. Samen met Woonpunt en het buurtplatform Sint Maartenspoort zijn op deze locatie vijftig werkplekken gecreëerd, twee vergaderruimtes en een grote lounge- en ontmoetingsruimte. Behalve voor de studentenorganisaties is de locatie ook ter beschikking gesteld voor bijeenkomsten van het buurtplatform Sint Maartenspoort, om zo de integratie tussen (internationale) studenten en inwoners van Maastricht verder te bevorderen: een plek waar studenten en stad samenkomen.

De UM ondersteunt studentenorganisaties zoveel mogelijk in hun huisvestingsbehoeften, gezien het belang dat de universiteit aan deze actieve organisaties hecht. Tot nu toe waren deze organisaties gevestigd in het Studenten Service Centrum. Door het sterk toenemende aantal (met name internationale) studentenorganisatie zoals Enactus, Love Foundation, Aegee, Rethorica, Maastrichtse Studenten Raad, etc. zijn de huidige faciliteiten in de UM niet meer toereikend. Conform de wens van UM, gemeente en burgers om de participatie tussen studenten en andere bewoners te bevorderen, is gezocht naar een locatie buiten de vastgoedportefeuille van de UM.

Het initiatief tot het uitbreiden van de huisvesting voor studentenorganisaties werd in 2013 genomen naar aanleiding van signalen van (internationale) studenten dat de huidige faciliteiten tekortschieten. Deze behoefte is bevestigd door studenten in zgn. ateliersessies, georganiseerd door de universiteit en gemeente in het kader van het project Student en Stad. Goede voorzieningen zijn een basisvoorwaarde voor deze organisaties om succesvol activiteiten zoals debatten, tentoonstellingen en schaaktoernooien te kunnen organiseren.

Maatschappelijk partner Woonpunt

De UM en de gemeente hebben vervolgens eerst binnen het leegstaand vastgoed van de gemeente gezocht naar een geschikte locatie. Dit bleek echter lastiger dan in eerste instantie gedacht. Vervolgens zijn verschillende leegstandbeheerders en woningcorporaties gevraagd mee te zoeken naar een oplossing. Uiteindelijk is Woonpunt te hulp geschoten en hebben ze een verdieping in de Gebr. Hermansstraat 2 ter beschikking gesteld. Deze locatie voldoet aan alle bouwkundige en brandveiligheidseisen en maakt directe samenwerking met het Buurtplatform Sint Maartenspoort mogelijk.

Na enkele maanden van opknappen is de locatie gisteren (2 februari) in gebruik genomen. Om het geheel feestelijk te omlijsten vindt vanavond 3 februari om 18 uur de officiële opening plaats. Hoofddoel van de locatie is het realiseren van extra werk- en ontmoetingsplekken voor studentenorganisaties dicht in de buurt van de burgers. Hiermee hopen UM en gemeente een impuls te geven aan de integratie van en samenwerking tussen studenten en burgers en de aantrekkelijkheid van de stad te verbeteren: de uitgangspunten van het project Student en Stad.

Actieprogramma Student en Stad

In december 2013 is het actieprogramma student en stad vastgesteld door de gemeenteraad van Maastricht en door de universiteitsraad van de Universiteit Maastricht. Student en Stad richt zich op de vraag hoe Maastricht van oudste stad van Nederland met de jongste universiteit een echte internationale universiteitsstad wordt, die qua aantrekkelijkheid voor studenten kan concurreren met  andere studentensteden, waarin de leefbaarheid voor alle bewoners optimaal is en (internationale)studenten maximaal geïntegreerd zijn. Binnen de eerder vastgestelde lijst met actiepunten voor Student en stad zijn topprioriteiten aangeduid: Imago van de stad, B(l)oeiend studentenleven, Openbaar vervoer en bereikbaarheid, Communicatie informatie en ondersteuning en Integratie en Leefbaarheid.