Subsidie amateurkunsten aanvragen voor 15 januari 2015

Wilt u in aanmerking komen voor een projectsubsidie amateurkunsten in 2015?

Afbeelding geldbeurs

Dien dan voor 15 januari een aanvraag in.

Nieuwe regeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de Subsidieverordening Vrijwilligersactiviteiten 2010 vervallen. Vanaf dan worden projectsubsidies voor amateurkunsten verstrekt op basis van de Regeling Subsidies Amateurkunsten 2015 Gemeente Maastricht. De regeling wijkt inhoudelijk niet af van de regels zoals die tot 1 januari 2015 golden onder de Subsidieverordening vrijwilligersactiviteiten 2010.