Subsidie Integratie en Mondialisering

Vraag voor 1 mei uw incidentele subsidie Integratie en Mondialisering 2014 aan.

Twee keer per jaar kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten of programma’s die gericht zijn op de deelname van mensen aan de maatschappij en op ontmoeting en ontplooiing. Deze subsidies worden verstrekt op basis van de Subsidieverordening vrijwilligersactiviteiten 2010.

Tweede tranche

U kunt nu subsidie aanvragen voor activiteiten die u organiseert in de tweede helft van het kalenderjaar (van 1 juli tot en met 31 december 2014); de ‘tweede tranche’.

Subsidie aanvragen

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Stuur dan een volledig ingevuld aanvraagformulier in vóór 1 mei 2014. U kunt dit formulier vinden op www.maastricht.nl/subsidieloket onder het kopje Incidentele Subsidie integratie en mondialisering. Onvolledig ingevulde formulieren en/of aanvragen die geen gebruikmaken van het format worden niet in behandeling genomen. 

Voorwaarden

De ingediende subsidieverzoeken worden beoordeeld op basis van de voorwaarden genoemd in de Subsidieverordening vrijwilligersactiviteiten 2010 en de wegingsfactoren genoemd in de Tenderregeling incidentele subsidie integratie en mondialisering. U vindt deze regeling ook op de website.

Subsidiebudget

Het subsidiebudget wordt verdeeld door alle aanvragen onderling te vergelijken en een integrale beslissing op alle aanvragen te nemen. Het subsidieplafond voor de tweede tranche 2014 bedraagt maximaal 18.000,- euro voor alle aanvragen samen.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op onze website nog vragen? Bel dan Gertie Stallenberg op maandag, dinsdag en met donderdag via (043) 350 31 37 of mail gertie.stallenberg@maastricht.nl.