Subsidie ‘opgroeien in de buurt en zwerfjongeren’ vanaf 15 juli beschikbaar

Van zaterdag 15 juli tot en met 1 september 2017 kunnen vrijwilligersorganisaties flexibele subsidie aanvragen voor activiteiten in het thema ‘opgroeien in de buurt en zwerfjongeren’. In totaal is voor dit thema €125.000.- beschikbaar.

Thema

In dit thema gaat het om projecten die jongeren een positie in de buurt geven en de buurt een plek geven in het leven van jongeren. Daarnaast gaat het om projecten die jongeren die niet meer thuis kunnen wonen een steuntje in de rug geven waardoor ze weer in zichzelf gaan geloven en zich weer kunnen inzetten voor een betere toekomst.

Alle informatie over deze subsidie en dit thema is te vinden op www.maastrichtdoet.nl.

Flexibele subsidies

De flexibele subsidies zijn bedoeld voor innovatie van bestaande activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het bieden van ruimte voor nieuwe vrijwilligersorganisaties. Het gaat om eenmalige (project)subsidies.

‘Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren’ is het tweede van de drie thema’s in 2017. Eerder dit jaar was het mogelijk een flexibele subsidie aan te vragen in het thema ‘diversiteit, integratie en sociaal isolement’. Van 1 oktober tot en met 15 november is aanvragen van subsidie in het thema ‘weerbaar opvoeden en veiligheidsbeleving’ mogelijk.

Jongeren

Wethouder Jack Gerats (o.a. welzijn en buurten): ‘met de flexibele subsidies dagen we vrijwilligersorganisaties uit om projecten te ontwikkelen rondom thema’s die leven in de stad. De recente aandacht voor zwerfjongeren laat zien dat jongeren zo’n thema vormen. Ik roep de stad daarom op om deze flexibele subsidie aan te grijpen om activiteiten te ontwikkelen voor onze jongeren.’