Subsidie voor vergroten toegankelijkheid

29 maart 2018

Vraag maximaal €3.000,- vóór 30 april

Afbeelding: jongen in rolstoel

Voor sommige mensen met een beperking kan de toegankelijkheid in de stad beter. Dat gaat bijvoorbeeld over de materiële toegankelijkheid, bruikbaarheid van websites of over de wijze waarop mensen worden aangesproken. Daar werken we als gemeente aan. Ook stellen we subsidie beschikbaar voor bedrijven en organisaties die zelf de toegankelijkheid willen verbeteren.

Bent u winkelier, horecaondernemer of werkt u voor een onderwijsinstelling, gemeenschapsvoorziening of vrijwilligersorganisatie? En wilt u de toegankelijkheid van uw gebouw of uw activiteiten verbeteren voor mensen met een beperking? Dan kunt u tot en met 30 april 2018 een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid 2018.

Wat kunt u doen aan toegankelijkheid?

Het doel van de Stimuleringsregeling is de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren. Denk daarbij aan aanpassingen in of aan een gebouw voor rolstoelgebruikers, of het voorzien van websites met een voorleesfunctie voor slechtzienden. Ook kunt u denken aan trainingen voor uw personeel in het werken met mensen met een beperking. Meer voorbeelden vindt u in de Stimuleringsregeling.

Per aanvraag wordt maximaal €3.000,- toegekend. In totaal wordt voorshands €30.000,- beschikbaar gesteld. In de ‘Stimuleringsregeling Vergroten Toegankelijkheid 2018’ leest u welke voorwaarden gelden en vindt u ook het aanmeldformulier dat u volledig ingevuld kunt opsturen naar de gemeente. Uw aanvraag wordt na sluiten van de inlevertermijn binnen acht weken afgehandeld. 

Heeft u vragen?

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt? Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de subsidie? Voor deze en andere vragen kunt contact opnemen met Karin Martens, stuur een e-mail naar karin.martens@remove-memaastricht.nl of bel (043) 350 31 31.