Succesvolle proef met e-waste krijgt vervolg

Meer hergebruik van producten, meer recycling, meer werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en minder CO2-uitstoot. Redenen te over voor de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul om met de partners Wecycle, Weelec en Kringloop Zuid een in maart 2016 gestarte proef met een andere inzameling, sortering en lokale verwerking van elektronisch afval (e-waste) een vervolg te geven.

Samenwerken

Door extra inzet van Weelec (een Maastrichts bedrijf dat gespecialiseerd is in recycling van elektronische apparatuur) en Kringloop Zuid (dat nog bruikbare elektrische apparaten in haar kringloopwinkels aanbiedt) is er in de proef winst behaald qua milieudoelstellingen. Er is 4% meer materiaal gerecycled en er is 2% meer apparaten hergebruikt. In totaal is 89% van de elektrische apparaten die tijdens de proef werden ingezameld bij de milieuparken hergebruikt of gerecycled, dat was voor de proef 83%. Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle, de stichting die landelijk de inzameling en recycling van e-waste regisseert, spreekt van een mooi resultaat: “Deze proef laat zien dat als partijen met elkaar samenwerken, je een duidelijke stap vooruit kunt zetten in de circulaire en sociale economie”.

Winst te behalen

De elektrische apparaten die de inwoners van de drie gemeenten inleverden bij de gemeentelijke milieuparken werden door Kringloop Zuid opgehaald. Kringloop Zuid haalde er de apparaten uit die geschikt waren om aan te bieden in de kringloopwinkels. De rest werd gesorteerd, waarbij kleine elektrische apparaten en groot witgoed bij Weelec in Maastricht werden gedemonteerd en gerecycled. In totaal kreeg 54.000 kilo aan e-waste een tweede leven en werd 614.000 kilo aan e-waste-materiaal gerecycled. Volgens directeur Cyrille Depondt van Weelec is dit het bewijs dat er resultaten worden geboekt, maar ook dat er nog veel winst te behalen valt: “Gelukkig leveren al veel inwoners hun elektrische apparaten in. Maar het kan nog beter: we zien dat mensen nog te vaak elektronisch afval gewoon in de vuilnisbak gooien, terwijl het daar niet thuis hoort”.

Mensen aan het werk

Winst zat er ook in werkgelegenheid en het terugdringen van CO2-uitstoot. Door de proef werden 12 extra mensen parttime aan werk geholpen. Het gaat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, die ingezet werden voor het ophalen, sorteren en demonteren van het elektronische afval. Directeur Evert van de Ven van Kringloop Zuid is daar zeer tevreden over: “Door slim te handelen kunnen we het boeken van milieuwinst combineren met het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat past perfect bij onze doelstelling als kringloopbedrijf.” Tijdens de proef werd 6,8 ton CO2 minder uitgestoten, vooral omdat een deel van het ingezamelde e-waste niet langer naar elders werd vervoerd, maar in Maastricht werd gesorteerd en verwerkt.

De resultaten zijn voor de gemeenten en de samenwerkingspartners aanleiding om de proef een vervolg te geven. Wethouder André Willems (Seniorenpartij, stadsbeheer): “Op weg naar een klimaatneutraal en afvalloos Maastricht, grijpen we alle kansen aan om die ambitie te realiseren. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Dat daarnaast mensen aan werk worden geholpen is een extra reden deze proef een vervolg te geven.”