Succesvolle proef statushouders uitgebreid

De gemeente Maastricht gaat, als centrumgemeente voor Maastricht-Heuvelland, nog eens 75 statushouders actief helpen bij de integratie en het zoeken naar werk. Het stadsbestuur heeft besloten de succesvolle proef ‘re-integratie statushouders’ in 2018 uit te breiden van 200 naar 275 deelnemers. De proef startte in 2016 met 150 statushouders en werd na aansluiting door de regiogemeenten verder uitgebreid naar 200. Zij worden in kleine groepen door Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland en Podium24 actief begeleid richting werk via bijvoorbeeld opleiding en stage. Daarnaast wordt tijdens dat traject gewerkt aan de inburgering en het leren van de Nederlandse taal. Die combinatie blijkt succesvol: 47 procent van de deelnemers stroomde binnen een jaar uit naar werk en/of studie. De overige deelnemers worden nog begeleid in hun zoektocht naar werk.

Wethouder Jack Gerats (Sociale Zaken) is blij met de uitbreiding van de proef: “Een gerichte aanpak in kleine groepen werkt. Dat zien we ook bij de werkprojecten voor jongeren en ouderen. Bij statushouders is daarnaast de combinatie met inburgeren een sterke. De Nederlandse taal en gebruiken leer je toch het snelst in de praktijk.”