Tapijn en Het Radium experimenteerlocatie kleinschalige evenementen

Vanaf het voorjaar 2017 is het eenvoudiger om op de locaties Tapijn en Het Radium een kleinschalig evenement in de openbare ruimte te organiseren. In plaats van de aanvraag van een uitgebreide evenementenvergunning kan worden volstaan met een melding. Deze melding moet vier weken voordat het evenement plaatsvindt bij de gemeente binnen zijn. Bij een evenementenvergunning bedraagt deze termijn acht weken. Met deze maatregel maakt de gemeente het organiseren van kleine evenementen op deze plekken eenvoudiger en komt het tegemoet aan wensen van organisatoren.

Meer over het experimenteerlocaties voor kleinschalige evenementen