Tarieven parkeergarages Q-park Maastricht blijven in 2015 gelijk

Jaarlijkse indexering in overleg met gemeente Maastricht aangepast

De gemeente Maastricht en Q-park hebben in goed overleg de wijze van indexeren van tarieven voor parkeergarages aangepast. Waar de tarieven de afgelopen jaren jaarlijks werden geïndexeerd met 2,5 procent, worden de tarieven vanaf nu geïndexeerd met de Consumentenprijsindex (cpi). Deze index wordt bijgehouden door het Centraal Bureau voor Statistiek en is de belangrijkste maatstaf voor de gemiddelde prijsontwikkeling in Nederland. De cpi schommelt op dit moment rond de 1 procent. Als gevolg van deze nieuwe systematiek zullen de tarieven in 2015 niet worden verhoogd. De gemiddelde tariefstijging van de jaren 2015 en 2016 wordt verwerkt in de tarieven voor 2016. Dat maakt het beter mogelijk om een aanpassing in hele minuten per euro te realiseren. Hierbij wordt het tarief van de Vrijthof garage ook in 2016 niet verhoogd.

John Aarts, wethouder Mobiliteit: “De indexering van 2,5 procent die we toepasten, paste niet meer bij de werkelijke prijsontwikkeling. Daarom hebben we besloten in toekomstige jaren het cpi te hanteren. Dit lijkt zowel Q-park, als gemeente de meest eerlijke maatstaf.”