Teams Wmo en Jeugd Valkenburg aan de Geul verhuizen naar Maastricht

Vanaf 1 januari 2016 bundelen de teams Jeugd én de teams Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Maastricht hun krachten. Zij gaan samen verder onder de vlag van de gemeente Maastricht. 

Weinig veranderingen merkbaar

Het uitgangspunt is dat klanten zo min mogelijk merken van de samenvoeging. Een van de merkbare veranderingen is dat inwoners van Valkenburg aan de Geul in de toekomst brieven van de gemeente Maastricht zullen ontvangen. Mogelijk dat er in de toekomst andere kleine veranderingen in de werkwijze worden doorgevoerd. Hierover zal op tijd worden gecommuniceerd. 

Waarom samenwerken?

De gemeenten hebben er per 1 januari 2015 een aantal nieuwe taken bij gekregen. Daar zetten zij nu samen de schouders onder. Dit levert een stevigere organisatie op en een betere kwaliteit van de dienstverlening. Ten slotte wordt er ook samengewerkt om kosten te besparen. 

Informatie

Klanten en publiek worden de komende periode via diverse kanalen geïnformeerd. Dit gebeurt in afstemming met alle betrokken partijen. Telefonisch zijn de teams Wmo en Jeugd straks bereikbaar via het bestaande nummer 14 043. Op www.zorgenwelzijnvalkenburg.nl blijft informatie over de teams Jeugd en Wmo beschikbaar.