Terinzagelegging van concept-Horecanota 2016-2019

Het horecabeleid van 2008 is de afgelopen jaren geëvalueerd. Daarnaast is onder andere in drie stadsronden van de raad het afgelopen jaar uitgebreid gediscussieerd over het horecabeleid.

Het resultaat; de nieuwe concept-Horecanota 2016 – 2019 ligt ter inzage. U vindt de nota inclusief de bijlage onderaan op deze pagina. U kunt reageren op de concepttekst.

De ontvangen reacties worden verzameld en meegewogen bij de besluitvorming. Na instemming van het college wordt de horecanota in de raadsavond op 17 mei 2016 besproken. In de raadsvergadering op 31 mei 2016 is besluitvorming voorzien.
 
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar Petra.theunissen@maastricht.nl of via de post naar gemeente Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht ter attentie van Petra Theunissen.