Theresiaschool tijdelijke broedplaats voor creatieve ondernemers

De voormalige Theresiaschool in Wittevrouwenveld is omgebouwd tot een tijdelijke werkplek voor creatieve en duurzame ondernemers. Inmiddels hebben zo’n 30 ondernemers zich gevestigd in het gebouw. Het gaat om tijdelijke huisvesting tot de zomer van 2017.

Afbeelding logo Maastricht-LAB

Naast verschillende vast verhuurde ruimtes staan er ook flexibele ruimtes en faciliteiten ter beschikking aan ondernemers die tijdelijke projecten willen realiseren.

Matchmakers

De creatieve werkplek is een initiatief van stichting Caracola en Maastricht-LAB. Zij matchen het aanbod van leegstaande gebouwen met de behoefte bij ondernemers aan betaalbare werkplekken. De Theresiaschool is de eerste locatie waar Caracola van start gaat. Nieuwe locaties waar leegstand en creativiteit gekoppeld kunnen worden, zullen volgen.

Over Caracola

Stichting Caracola vertegenwoordigt een breed netwerk van ondernemers en organisaties en brengt mensen met elkaar in contact die actief verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. Dat doen ze door werk- en ontmoetingsruimtes te creëren en mensen te koppelen met goede ideeën aan de juiste organisaties en instellingen. Verbindende thema’s zijn duurzaamheid, sociaal ondernemerschap, kunst en cultuur, mens en maatschappij. 

Maastricht-LAB

Maastricht-LAB werkt aan nieuwe vormen van stadsontwikkeling: van onderop en met volop ruimte voor initiatieven. Centraal staat het zoeken van oplossingen via nieuwe samenwerkingsverbanden, de uitwisseling van kennis en ervaring en de uitvoering van concrete experimenten.
Het tijdelijke initiatief van Caracola is een goed voorbeeld van nieuwe stadsontwikkeling van onderop. Maastricht-LAB heeft Caracola geholpen bij het opzetten van een businesscase en het vinden van de geschikte locatie.

Meer informatie

Voor meer informatie:  www.maastrichtlab.nl/project/caracola/