Think global, act local

Platform COOL: ondernemers voor een schoner klimaat

In het platform COOL werken bedrijven en onderwijsinstellingen samen met de gemeente aan lokale klimaatverbetering. In het platform zitten bedrijven als Sappi, Royal Mosa, Enci, Sibelco, maar ook het azM en SIM (de organisatie van Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht) samen met de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Andere leden zijn Techfit, Autark, de RO groep en woningbouwvereniging Servatius. Het platform COOL heeft de gemeente aangeboden om een lokaal energieakkoord te sluiten, dat moet leiden tot vermindering van de CO2 uitstoot. Uiteindelijk doel is een klimaatneutraal Maastricht in 2030. 

Er zullen actiepunten met meetbare doelen ontwikkeld worden op de thema’s wonen, industrie, mobiliteit en de gemeentelijke organisatie. Het is de bedoeling dat er naast een energieloket een energiecoördinator wordt aangesteld voor de industrie, een energieprestatiekeuring voor bedrijven wordt ingesteld en dat corporaties (nog) meer werk maken van het energiezuinig maken van woningen. 

Mobiliteitsoplossingen

Maastricht kent een CO2 uitstoot van twee miljoen ton per jaar. Daarvan komt 65% van de industrie, 11% van burgers en 9% door autoverkeer en vrachtvervoer. Gemeente, universiteit, ziekenhuis en andere openbare instellingen nemen ook zo’n 9% voor hun rekening. Via het project Maastricht Bereikbaar wordt al stevig gewerkt aan duurzame mobiliteitsoplossingen. De Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM) werken aan een project voor duurzaam beheer van de bedrijventerreinen. De gemeente heeft voor dit project inmiddels zo’n acht ton uitgetrokken.

De 29 bedrijven en organisaties van het platform COOL spreken hun vertrouwen uit in de aanpak van de gemeente, bieden hun hulp aan als adviseur en ambassadeur en vragen de gemeente om voldoende middelen en personele capaciteit om de plannen daadkrachtig te kunnen uitvoeren. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij gemeentelijk coördinator Weike Medendorp, weike.medendorp@maastricht.nl of secretaris Peter Rompelberg van platform COOL, peter.rompelberg@maastricht.nl.