Timmermans - Mobilis bouwt ondergrondse fietsenstalling bij station Maastricht

Vandaag is bekend gemaakt dat TBI-ondernemingen Timmermans en Mobilis de ondergrondse fietsenstalling bij het station in Maastricht gaan bouwen. De bouw wordt uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende partijen gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar, Provincie Limburg, ProRail en NS.

Ondergrondse fietsenstalling

Er wordt steeds meer gefietst in Maastricht. Rond het station zijn er meer fietsenstallingsplekken nodig. Daarom wordt er een ondergrondse fietsenstalling gebouwd waar 3.000 fietsen droog, veilig en gratis (eerste 24 uur) kunnen worden gestald.

Kwaliteitsimpuls

De realisatie van de ondergrondse stalling zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls van het stationsgebied. Door deze fietsenstalling ontstaat bovengronds een aantrekkelijk stationsplein, zonder fietsen en met meer ruimte om te verblijven.

Planning

De bouw start in het voorjaar van 2016 en zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Eind 2017 zal de stalling klaar zijn. Voor de start van de bouwwerkzaamheden worden vanaf deze maand voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering. Ook moet er plaats worden gemaakt voor de bouw. Daarvoor worden bomen gekapt, parkeerplaatsen en fietsenstallingen verwijderd of verplaatst en wordt de omliggende ruimte anders ingedeeld.

Tijdens de bouw

Tijdens de bouw blijven treinen en bussen gewoon rijden. Het station, winkels, hotels en restaurants blijven bereikbaar. Want zo’n 33.000 mensen lopen dagelijks over het station. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd om bereikbaarheid te garanderen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch zal er overlast zijn zoals bijvoorbeeld geluids- en trillingshinder. Daarom zijn strenge eisen gesteld aan de bouwmethodiek, maximale hinder en werktijden.

Communicatie

Via de website www.fietsenstalling-maastricht.nl is meer informatie over het project terug te vinden. Ook kunnen geïnteresseerden zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor omwonenden en geïnteresseerden wordt op 23 maart een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Maastricht werkt aan bereikbaarheid

“Maastricht werkt ook de komende jaren hard aan verdere verbeteringen van de infrastructuur. Daarmee maken we Maastricht en regio steeds beter bereikbaar en dragen we bij aan een top woon-, werk- en leefklimaat,” aldus John Aarts, wethouder voor mobiliteit.

Trots op dit project

Jos Timmermans, directeur Timmermans: “Timmermans – Mobilis gelooft in de kracht van samenwerking. Door samen op te trekken en open met elkaar te communiceren werken we aan een optimaal projectresultaat; een ondergrondse fietsenstalling in dit mooie stadsdeel van Maastricht. We zijn er trots op, dat wij dit project mogen realiseren.”