Toelating nieuwe raadsleden

Vanuit de gemeenteraad zijn zes raadsleden benoemd tot wethouder op maandag 18 juni 2018. Als gevolg hiervan zijn er vacatures voor de positie van raadsleden ontstaan. De voorzitter van het centraal stembureau heeft conform de Kieswet de zes nieuwe raadsleden benoemd.

Na het onderzoek van de geloofsbrieven heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de zes nieuw raadsleden toe te laten. Het gaat om de volgende raadsleden: mevrouw Van der Heijden-Schaaf (CDA), de heer Limpens (VVD), mevrouw Martens (SP), de heer Mermi (SPM), de heer Passenier (GroenLinks) en mevrouw Politsch (D66).