Trichter voor Stichting Dierenpark Maastricht

Op donderdag 2 juni heeft wethouder Gerdo van Grootheest, de Stedelijke Onderscheiding de Trichter uitgereikt aan de Stichting Dierenpark Maastricht.

Historie en verdiensten

Al sinds 1920 is er een dierenpark aan de rand van het Maastrichtse Stadspark. In dat jaar werd de Vereniging Stadsverfraaiing opgericht, een voorloper van de Stichting Dierenpark Maastricht. Destijds wilde men een dierentuin inrichten in het stadspark, tussen de Tongersestraat en de Sint Pieterskade. Het doel was tweeledig: het bevorderen van de educatie en het aantrekken van toeristen.

Met de aankoop van de Tapijnkazerne en de herontwikkeling van het gebied breekt er nu –na bijna honderd jaar- een nieuwe fase aan. Ook het dierenpark Maastricht zal als gevolg hiervan veranderen. Voor het huidige bestuur is dit een natuurlijk moment om het stokje over te dragen aan de gemeente Maastricht. Samen met partijen als GaiaZOO, het CNME en de stichting Boerderij Daalhoeve wordt er meegedacht over de invulling van het park.

Wethouder Gerdo van Grootheest: “Jo Ruyters heeft zich als voorzitter en drijvende kracht van het bestuur Stichting Dierenpark Maastricht 25 jaar belangeloos ingezet voor het beheer van het park. De stichting heeft daarmee gezorgd voor de continuïteit van dit belangrijk stukje cultureel erfgoed van onze stad. Generaties lang hebben inwoners en bezoekers van deze stad kunnen genieten van dit stukje natuur in de stad. Het gemeentebestuur spreekt waardering uit voor hem en alle bestuursleden: Fokeline Dingemans, Yvonne Schulkens, Jo Boosten en Peter Gomolka.”

 “Met veel plezier en liefde hebben wij als bestuur ons jarenlang ingezet voor de dieren en het park. Nu is het tijd voor anderen om dit voort te zetten. We hopen dat daarbij vooral de educatieve mogelijkheden van natuur en milieu op deze plek worden benut!”, aldus Jo Ruyters namens het bestuur van Stichting Dierenpark Maastricht.

Achtergrond De Trichter

De Trichter is een penning die wordt toegekend aan personen of groepen die zich op uitnemende wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Maastricht. De naam van deze onderscheiding is afgeleid van ‘Tricht’, doorwaadbare plaats in de rivier. Op de penning wordt dit symbolisch tot uitdrukking gebracht. De kunstenaar, Désirée Tonnaer, heeft bovendien de stadsengel op de penning afgebeeld.