Trichter voor Veldeke Krink Mestreech

Op zondag 1 februari reikte burgemeester Hoes de Stedelijke Onderscheiding de Trichter uit aan de Veldeke Krink Mestreech.

Verdiensten

In 2014 bestond de Veldeke Krink Mestreech 35 jaar. Op 18 november heeft de Krink een uniek project gelanceerd. De website en app: d’n Dictionair vaan de Mestreechter Taol, een digitaal Maastrichts woordenboek. De Maastrichtse taal is hierdoor voor iedereen, op elk moment, waar dan ook, bereikbaar. De jubilerende vereniging heeft hier jarenlang voor geijverd.

Het Veldeke Vastelaovendscabberèt, een cabaret waar jaarlijks 2500 mensen van genieten bestaat in 2015, 15 jaar. Drie mijlpalen om bij stil te staan.

De Veldeke Krink Mestreech is een vereniging met ruim 1300 leden. De vereniging heeft als doel het behoud en de bevordering van de Maastrichtse cultuur en het dialect. De Veldeke Krink Mestreech organiseert wandelingen, geeft boeken en cd’s uit, verzorgt muziekvoorstellingen, en adopteert plaquettes bij monumenten.

Dit jaar gaan ze samenwerken met 8 basisscholen en Roel Peijs (leraar en lid van de dialectband Rebzjie) om via een rap-project het Maastrichts onder de aandacht te blijven brengen. Dit gebeurt onder de noemer ‘Rappe mèt Roelio’.  

Achtergrond De Trichter

De Trichter is een penning die wordt toegekend aan personen of groepen die zich op uitnemende wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Maastricht. De naam van deze onderscheiding is afgeleid van ‘Tricht’, doorwaadbare plaats in de rivier. Op de penning wordt dit symbolisch tot uitdrukking gebracht. De kunstenaar, Désirée Tonnaer, heeft bovendien de stadsengel op de penning afgebeeld.

Els Ottenheijm van Schijndel ontving in 2005 bij haar afscheid als leerkracht van basisschool St. Aloysius een Trichter als erkenning voor haar culturele verdiensten. Phil Dumoulin ontving in 2006 een Trichter bij zijn afscheid als voorzitter van de Veldeke Krink Mestreech. De nieuwe Trichter is voor de hele Veldeke Krink Mestreech.