Uitbreiden combi-parkeren Wyckerpoort

De gemeente Maastricht wil vanaf 1 november 2014 combi-parkeren invoeren in de: Professor Pasmansstraat, Professor Mullerstraat, Professor Kernstraat, Old Hickoryplein, Generaal Simpsonstraat huisnummers 1,3, 28 en 30 (vanaf Old Hickoryplein links afbuigend naar de Meerssenerweg). Op de Meerssenerweg uitbreiding tot aan MOSA porselein t/m huisnummer 362 aan de westzijde. Oostzijde Meerssenerweg uitbreiding vanaf huisnummer 251 innoordelijke richting t/m huisnummer 145 ABC (tussen Professor Moserstraat en Generaal Simpsonstraat). De uitbreiding is zonder het MOSA-parkeerterrein. Dit is eigen terrein van de MOSA Holding.

Afbeelding plattegrond combiparkeren

Wat is combi-parkeren?

Combi-parkeren betekent dat op alle parkeerplaatsen in een bepaald gebied betaald parkeren wordt ingevoerd. Bezoekers moeten een parkeerkaart kopen bij de betaalautomaat. Bewoners en bedrijven uit de gebieden kunnen een parkeervergunning aanvragen. Met deze vergunning kunnen ze op de betaald parkeerplekken parkeren. 

Waarom combi-parkeren?

We hebben meldingen ontvangen uit Wyckerpoort over de parkeerdruk. Ook het buurtplatform en het Veilige Buurten Team hebben dit aangekaart. Samen met de constateringen van de gemeente zelf en die van de politie is er onderzoek gedaan naar de parkeerdruk. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er voldoende redenen zijn om het probleem van de parkeerdruk aan te pakken. 

Stukken ter inzage

De besluiten liggen vanaf 21 juli ter inzage bij het GemeenteLoket en treden in werking met ingang van 1 november 2014.