Uitreiking 1.000e verblijfsdocument

Burgemeester Hoes heeft vandaag samen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst, vertegenwoordigd door adjunct-directeur dienstverlening, Marcel Kappenberg van de IND het 1.000e verblijfsdocument uitgereikt aan een expat die in Maastricht woont. Deze 1.000e ontvanger is mevrouw Mengmeng Shi, werkzaam bij de Universiteit Maastricht en afkomstig uit Zhejiang, China.

Sinds 21 oktober 2014 komen medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) twee maal per maand naar Maastricht om verblijfsdocumenten uit te reiken aan internationale inwoners van Maastricht en de 18 regiogemeenten. De IND geeft op deze wijze invulling aan haar uitgangspunt ‘de klant centraal’. Dat deze dienstverlening in een behoefte voorziet, blijkt uit het feit dat na amper vier maanden al de 1000e verblijfsvergunning wordt uitgereikt.

Deze dienstverlening is tot stand gekomen dankzij de gezamenlijke inspanningen van de Provincie Limburg, alle Zuid-Limburgse gemeenten, de gemeente Kerkrade met het Eurode Business Center in het bijzonder, het Holland Expat Center South in Maastricht, de Universiteit Maastricht, de Limburgse Werkgevers Vereniging, de Kamer van Koophandel en de IND en wordt gezien als een verdere stap naar optimale dienstverlening voor Internationals in Zuid-Limburg. Gouverneur Theo Bovens heeft zich daar destijds namens alle partijen persoonlijk voor ingezet en is blij met het resultaat: “Ik zie dit als een verdere stap naar optimale dienstverlening voor Internationals in Zuid-Limburg”.

De documenten worden op de 1e en de 3e dinsdag van de maand tussen 9.30 uur tot 12.30 uur uitgereikt aan de balie bij het GemeenteLoket in Mosae Forum waar ook het Holland Expat Center South gevestigd is. Tot oktober 2014 konden internationals één keer per maand op Eurode in Kerkrade terecht voor hun verblijfsdocument, of ze dienden hiervoor naar een loketlocatie van de IND te reizen.

Er is een grote behoefte binnen de internationale gemeenschap om alle formaliteiten op een vertrouwde locatie te vinden. Met haar ‘One–Stop–Shop’ formule jaagt Holland Expat Center South de doorontwikkeling van deze dienstverlening in samenwerking met de IND en de regionale partners aan.

Internationale kennisstad in een internationale regio

Deze ontwikkeling bevestigt het beeld dat de stad en regio internationaliseren. Zuid-Limburg telt bijna 12.000 economisch actieve Internationals, waarvan ongeveer 1.500 werkzaam bij NATO en Eurocontrol. De regio heeft meer dan 8.500 internationale studenten, en duizenden grenspendelaars. Met name de universiteit en de kennisbedrijven spelen daar een grote rol in, omdat een belangrijk deel van de ‘nieuwe’ buitenlanders, studenten, kenniswerkers en expats zijn. De regionale samenwerking in het kader van Brainport 2020, de ontwikkelingen rondom de Brightlands campussen dragen bij aan de groei van onze internationale bevolking. Deze service is een verdere stap naar optimale dienstverlening voor Internationals in Zuid-Limburg.

Adjunct-directeur Dienstverlening Marcel Kappenberg van de IND stelde vast dat de beslissing om twee maal per maand naar Maastricht te komen, een hele goede is geweest. De aanwezigheid in Maastricht voorziet in een duidelijke behoefte en brengt de IND letterlijk en figuurlijk dichter bij de klant.

Burgemeester Hoes zei tijdens de uitreiking dat het gemeentelijke en regionale beleid, om in te zetten op de kenniseconomie en de internationalisering, succes heeft. Meer jonge mensen van ‘all over the world’ brengen niet alleen de universiteit en de kennisbedrijven voorspoed, maar ook de stad en de hele regio.”