Uitreiking subsidies ‘Meer voor Elkaar’

Op 5 november ontvingen 16 vrijwilligersorganisaties een subsidie van de gemeente Maastricht op basis van de subsidietender ‘Meer voor Elkaar’.

Het betreffen diverse sociaal-maatschappelijke initiatieven van organisaties die hiermee de gemeentelijke beleidsdoelen ondersteunen. Wethouder Jack Gerats (Wmo, Welzijn, Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningen) reikte de subsidies uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis op de markt. 

De ‘participatiesamenleving’ vraagt om vrijwilligersorganisaties die in staat zijn om nieuwe verbindingen te leggen, toegankelijker te worden en meer op eigen kracht te werken. Wethouder Gerats reageert enthousiast: “Maastricht koestert zijn vrijwilligers. Maar wie had gedacht dat we 56 aanvragen van 52 organisaties binnen zouden krijgen? Uiteindelijk staan hier 17 prachtige initiatieven die laten zien dat er goed over is nagedacht. Kleine en grote initiatieven, iedereen is op zijn eigen manier aan de slag gegaan. Prachtige voorbeelden die laten zien dat ons nieuwe subsidiebeleid aanzet tot een kwalitatieve impuls”.

Nieuw subsidiebeleid

Maastricht maakt werk van een nieuw en inspirerend subsidiebeleid voor vrijwilligers op het terrein van welzijn en zorg. Het nieuwe beleid voorziet in een basissubsidie en een flexibele subsidie. De basissubsidie richt zich met name op het onderhouden van de sociale infrastructuur. Het flexibele subsidiegedeelte richt zich meer op het ondersteunen van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Het aanvragen van de flexibele subsidie is uitgezet via een tender (inschrijving en beoordeling). 2015 geldt daarbij als een overgangsjaar om de nieuwe subsidiesystematiek te implementeren. Aan de hand van ervaringen kunnen aanpassingen nodig zijn.

De 16 organisaties:
  
Stichting LEFteam 1  € 10.000,00
Stichting Fietsbank Maastricht  € 5.000,00
Buurtplatform Malpertuis, m.m.v. BPF`s Malberg, Caberg, Pottenberg, De Heeg en Nazareth.  € 1.500,00
Scouting Titus Brandsma Maastricht  € 1.250,00
Stichting The Masters 2   € 10.000,00
Filmgroep Oonder Drök  € 5.374,00
Basketballclub Kimbria  € 7.439,00
Stichting Burgerinitiatief Boschstraatkwartier Oost  € 6.000,00
Stichting Argus Buurtplatform Statenkwartier  € 10.000,00
Stichting Scouting Titus Brandsma Maastricht  € 2.500,00
Bewoners Belangenvereniging Raccordement  € 4.250,00
Stichting Veer! Maastricht  € 6.345,00
Stichting Beheer en Exploitatie der Gemeenschapsruimte Bosscherveld  € 9.500,00
Stichting Platform Zuid GGZ & OGGZ  € 5.000,00
Kinderboerderij De Heeg  € 4.500,00
Stichting Jeugdwerk Pottenberg (S.J.P.)  € 3.000,00
Humanitas, afdeling Maastricht en Heuvelland  € 6.000,00