Veiligheid voor alles bij werkzaamheden walmuur

In de nacht van 23 maart is tussen Poort Waerachtig en Rondeel de Vief Köp een deel van de walmuur ingestort. Het terrein bovenop de walmuur is afgezet. Er komen extra veiligheidshekken zodat niemand bij de plek kan komen. Ook de parkeerplaats onder de walmuur blijft afgezet. Deze plek gebruiken we om de werkzaamheden voor te bereiden voor het stutplan.

het gat in de walmuur

Stutplan

De komende tijd gaan we aan de slag met een stutplan. Er is nauw overleg geweest met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, constructeurs, adviseurs en aannemer. De 40 meter walmuur tussen de poort en het rondeel stutten we op diverse plekken met een stalen driehoek constructie. Hiervoor gaan we de vijver deels droogleggen.

Als de stutconstructie staat, gaan we links en rechts van het 6 meter brede gat ongeveer 2 meter muurwerk weghalen om verdere instorting te voorkomen. Deze rijksmonumentale delen worden gedocumenteerd en opgeslagen. Net als de brokstukken die nu zijn gevallen. Dit om bij het herstel zo veel mogelijk materiaal te kunnen hergebruiken.

Herstel walmuur

Nadat er een veilige situatie is gecreëerd kijken we welke vervolgonderzoeken nodig zijn om de oorzaak van de instorting te achterhalen. Samen met de belanghebbende partijen gaan we vervolgens een restauratie- en reconstructieplan maken. Dan wordt ook duidelijk hoe het vergunningstraject eruit ziet en wat de kosten zijn.