Veranderingen deel 2: Jeugdwet

Pictogram Jeugdwet 2014-2015

De gemeente Maastricht krijgt per 1 januari 2015 taken erbij op het gebied van opgroeien en opvoeden, jeugdwelzijn, jeugdhulp, jeugd Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Overgangsjaar 2015

2015 wordt een overgangsjaar: lopende indicaties blijven ongewijzigd in 2015. Als een indicatie in 2015 afloopt, neemt de gemeente contact met u op. Indicaties die doorlopen na 2015 vervallen per 31 december 2015. Voor die datum maken wij nieuwe afspraken over de ondersteuning. Verloopt een indicatie in januari of februari 2015? Dan nemen wij nog voor het einde van dit jaar contact met u op. 

Contact

Door de overdracht van gegevens kan de gemeente pas eind november, begin december contact met u opnemen over de situatie van u en/of uw kind. Voor die tijd hebben wij geen informatie over uw indicatie of de ondersteuning die u en/of kind ontvangt. Zodra mogelijk zullen wij u een brief sturen waarin wij u verder informeren. 

Meer informatie

Via onze webpagina over de decentralisaties en Stadskrant de Ster houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen op de vlakken van Wmo, jeugdzorg en de Participatiewet.