Veranderingen (jeugd)zorg, werk en inkomen

Wanneer hoort u over veranderingen in uw (jeugd)zorg, werk en inkomen?

Afbeelding pictogrammen jeugd, Wmo en Participatiewet.

2015 wordt een overgangsjaar voor indicaties op het gebied van Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en indicatie Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Dat betekent dat lopende indicaties ongewijzigd blijven. Als een indicatie in 2015 afloopt neemt de gemeente voor die tijd contact met u op. Indicaties die doorlopen na 2015 komen allemaal per 1 januari 2016 te vervallen. Voor die datum maken wij nieuwe afspraken over uw ondersteuning.

Contact opnemen

Verloopt een indicatie in januari of februari 2015? Dan nemen wij in november of december van dit jaar contact met u op. Door de overdracht van gegevens kunnen wij dit helaas niet eerder doen. Wij hebben gegevens van de rijksoverheid en andere organisaties nodig om u te kunnen benaderen.

Participatiewet

Als er bijvoorbeeld door het wegvallen van compensatieregelingen iets voor u verandert, laten we u dat weten. Begin oktober zijn er al folders en brieven over de Participatiewet verstuurd naar mensen voor wie vanaf 1 januari 2015 iets verandert. Op dit moment zijn helaas nog niet alle gevolgen duidelijk.

Informatie

Zodra we meer weten, informeren we u via Stadskrant de Ster en onze websitepagina over de decentralisaties.