Vergadering CIMM op 25 juni

Op 25 juni vergadert de Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) om 19.00 uur in Mosae Forum.

U kunt bij deze vergadering aanwezig zijn. Meer informatie vindt u op www.cimmaastricht.nl.