Vergadering Wmo-raad op 23 april

De Wmo-raad van de gemeente Maastricht vergadert op 23 april om 13.00 uur in de Militiekamer van het Stadhuis. U bent van harte welkom. De agenda kunt u downloaden via www.wmoraad-maastricht.nl.