Verklaring burgemeester Onno Hoes

Burgemeester Hoes blijft aan tot zijn opvolger geïnstalleerd is

Zojuist heb ik aan de Gemeenteraad van Maastricht en het College van Burgemeester en Wethouders bekendgemaakt dat ik mijn functie als burgemeester ter beschikking stel met ingang van de dag waarop een bij Koninklijk Besluit benoemde nieuwe burgemeester in functie zal treden. De stad worstelt enorm met de gevolgen van een zeer omstreden perspublicatie, en die worsteling kan ik de stad, zijn bestuur en mijzelf niet langer aandoen. Dit besluit kan rekenen op instemming van de gouverneur.

Vorige week is een deel van mijn privé leven tot mijn grote ontsteltenis moedwillig en schaamteloos publiek geworden. Ik bereid dan ook met mijn raadsman zorgvuldige juridische stappen voor tegen degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Ik zal er voor strijden dat een openbaar bestuurder niet vogelvrij wordt verklaard en er een zeker privé domein blijft zodat hij of zij in balans zijn of haar functie kan vervullen. Het privédomein moet voor een openbaar bestuurder worden beschermd en ik zal daarom de rechter vragen in dit conflict tussen 'privé' en 'publiek' een uitspraak te doen.

Bij mijn aantreden is gekozen voor een bepaald profiel van de nieuwe burgemeester. De rapportage die daarover onlangs met mij is besproken getuigt van een goede invulling van die taakopdracht.

Uiteraard zal ik mij in de komende maanden blijven inzetten voor een stad die de deuren en ramen naar haar directe omgeving en Europa wagenwijd openzet. De open houding voor de wereld om haar heen zal Maastricht helpen om haar transitie tot internationale, dynamische kennis- economische- en woonstad ruimte te geven. De verjonging en internationalisering die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en het herwonnen vertrouwen van de omgeving en de Euregio in de leidende positie van Maastricht moeten onverminderd doorgang vinden.

Daar zal ik met de Raad en het College hard aan blijven werken.