Versnellingsagenda voor de fiets in Maastricht

Gemeente Maastricht gaat met pakket van maatregelen fietsgebruik extra stimuleren

 

De gemeente Maastricht gaat de komende jaren het fietsgebruik extra stimuleren. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft daartoe een pakket van maatregelen vastgesteld. Zo wordt onder meer het aantal stallingen fors uitgebreid met de bouw van een ondergrondse fietsenstalling bij het station. Ook komen er extra stallingen in het stadsdeel Wyck en worden de openingstijden van de bewaakte fietsenstallingen aan de Kesselskade en het Vrijthof verruimd. Daarnaast gaat de gemeente diverse kleinschalige knelpunten aanpakken.

"De afgelopen jaren is het fietsgebruik in Maastricht fors toegenomen. Dat vergt bijpassende voorzieningen. Anderzijds zien we dat het aantal fietsers achterblijft in vergelijk met andere middelgrote steden zoals Leiden en Groningen. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en draagt bij aan de bereikbaarheid van de stad. Vanuit die optiek is het van belang dat we inwoners en bezoekers de komende jaren nog meer gaan verleiden om met de fiets te reizen," aldus John Aarts, wethouder Mobiliteit.

Versnellingsagenda

De versnellingsagenda bestaat uit de volgende maatregelen en projecten:

 • Verruiming van de openingstijden van bewaakte fietsstallingen met ingang van 2015 (van 1 april tot 1 november Kesselskade en Vrijthof donderdag t/m zondag tot 01.00 uur);
 • Voortzetting van gratis stallen in bewaakte stallingen gemeente en Q-Park;
 • Realisatie van een ondergrondse, bewaakte fietsstalling bij het centraal station eind 2017 (ongeveer 3000 plekken);
 • Aanpak van diverse kleinschalige fietsknelpunten (in samenwerking met de  Fietsersbond);  
 • Eerste fase snelfietsroute Sittard-Beek-Maastricht (samen met Provincie Limburg, Maastricht Bereikbaar, andere gemeenten en de Fietsersbond);
 • Extra stimuleringsmaatregelen om e-bike- en fietsgebruik verder te doen toenemen in met name woon-werkverkeer en in relatie tot evenementen (in samenwerking met Maastricht Bereikbaar, denk aan: probeeraanbod fiets/e-bike, kortingsacties voor de aanschaf van een fiets/e-bike, belonen aantal met de fiets gereden kilometers) (in de periode 2015 – 2017);
 • Verkenning van een fietsverbinding tussen Maastricht en Aken via het oude spoortracé (initiatiefnemer is de Provincie Limburg);  
 • Opstellen van een visie (in 2015) op de positie van gemotoriseerd verkeer (brommers/scooters) op fietspaden (met als doel de verkeersveiligheid te bevorderen).

Verder worden de navolgende projecten gerealiseerd:

 • uitbreiding fietsenstallingen Wyck;
 • herinrichting van Orleansplein, Orleansstraat en Victor de Stuersstraat tot fietsstraten. Hiermee ontstaat voor fietsers een snelle, comfortabele en veilige Oost-West verbinding (tussen Malberg en het centrum);
 • beveiligen fietsoversteek Hoge Weerd; 
 • fietsroutes A2 – Europaplein. Creëren van veilige, snelle en aantrekkelijke oost-west fietsverbindingen door (onder meer) de aanleg van een fietstunnel onder de op- en afritten van de A2 (west-oost).

Fietsgebruik in Maastricht sterk toegenomen

In Maastricht wordt ongeveer 30 procent van alle verplaatsingen tot 7,5 kilometer met de fiets gemaakt. Uit tellingen (van het aantal Maaskruisende fietsbewegingen) blijkt dat het fietsgebruik de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Het aantal Maaskruisende fietsbewegingen (gemeten tussen 07.00 uur en 10.00 uur en tussen 16.00 en 19.00 uur) is gestegen van ongeveer 15.000 in 2006 naar 25.000 in 2013. Deze meting biedt een goede indicatie voor de ontwikkeling van het totale fietsverkeer binnen Maastricht.