Vervanging 110 afgekeurde bomen in vijf straten Maastricht

De gemeente Maastricht vervangt in het najaar in vijf straten 110 bomen door nieuwe. 90% van de bomen is afgekeurd vanwege onder andere slechte takaanhechtingen, takbreuk, houtrot en ernstige wortelopdruk. De bomen zijn niet te behandelen en worden om veiligheidsredenen gekapt.

Het gaat om de volgende bomen/straten:

  •         28 Glyditsia’s en sierperen in de Aert van Trichtweg
  •         26 Glyditsia’s en sierperen in de André Severinweg
  •         10 Populieren in de Adelbert van Scharnlaan
  •         22 Boomhazelaars in de Herbenusstraat
  •         26 Glyditsia’s en Lindes in de Begoniastraat/Rozenstraat

De kap start na de bouwvakvakantie. Er wordt begonnen in de Begoniastraat/Rozenstraat. De nieuwe bomen worden in de herfst geplant. Om op dezelfde plaatsen duurzaam nieuwe bomen te realiseren maakt de gemeente grotere plantgaten gevuld met goede bomengrond die geschikt is om te gebruiken onder verhardingen.

Bewoners worden via een bewonersbrief apart op de hoogte gehouden over de planning van de uitvoering van de werkzaamheden.