VICTOR DE STUERSPRIJS 2017

NOMINATIES INDIENEN VOOR 21 JULI 2017

 

 

 

Elke twee jaar wordt de Victor de Stuersprijs uitgereikt aan een persoon of instantie, die zich de afgelopen jaren verdienstelijk heeft gemaakt bij de instandhouding van het cultureel erfgoed of de bevordering van de stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit.

Voordragen

Inwoners van Maastricht kunnen vóór 21 juli 2017 een persoon, instantie, gebouw of project voor deze prijs voordragen. Een deskundige vakjury zal uit deze aanmeldingen een voorstel voor de nominatie en de uiteindelijke prijswinnaar voordragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Stemmen

De Victor de Stuersprijs bestaat uit een Vakjuryprijs en een Publieksprijs. Ook het publiek kiest een winnaar. Iedereen die in Maastricht woont of werkt of er graag komt, kan de hele maand augustus zijn stem uitbrengen via een stembutton op de website van de gemeente Maastricht. De button wordt per 1 augustus geactiveerd. De Publieksprijs wordt gelijktijdig met de Vakjuryprijs uitgereikt op de vooravond van de Open Monumentendag op vrijdag 8 september 2017.

Voorwaarden

De voorstellen voor een voordracht van deze monumentenprijs moeten wel voldoen aan de volgende voorwaarden.

  1. De voordracht moet een relatie met de gemeente Maastricht hebben.
  2. Het voorgedragen project moet in de afgelopen twee jaar gerealiseerd zijn.
  3. Bij de voordracht wordt U verzocht om in het kort Uw voordracht te motiveren.

Bij de eindbeoordeling let een driehoofdige jury op de zorgvuldige voorbereiding en de kwaliteit en originaliteit van de uitvoering van nieuwbouwprojecten, restauratieopdrachten of herbestemmingsplannen.

Aanmeldingen

Voordrachten kunnen schriftelijk worden aangemeld vóór 21 juli 2017 bij de heer S.E. Minis, ambtelijk secretaris van de Vakjury Victor de Stuersprijs 2017: Gemeente Maastricht, Postbus 1992,  6201 BZ MAASTRICHT.

Men kan de voordracht ook aanmelden via het emailadres: serve.minis@maastricht.nl