Vierde hockeyveld én kunstgras in stadion Geusselt

Sportpark Geusselt wordt uitgebreid met een vierde hockeyveld. Tevens wordt in Stadion Geusselt een kunstgrasveld aangelegd.

Vanwege de groei van de Maastrichtse hockeyclub MHC bestaat al enige tijd grote behoefte aan een vierde hockeyveld. Uitbreiding van het sportpark door toevoeging van een extra veld is wegens ruimtegebrek echter niet mogelijk. Daarom komt het vierde hockeyveld te liggen op de plek waar nu nog een voetbalveld van natuurgras ligt.

De gekozen constructie is mogelijk door een kunstgrasveld in het Geusselt Stadion voor MVV aan te leggen. MVV traint nu nog met meerdere teams op het sportpark. De realisatie van een kunstgrasveld betekent dat meerdere activiteiten van MVV in het stadion geconcentreerd kunnen worden. Waardoor er meer capaciteit vrij komt op de voetbalvelden voor de drie amateurvoetbalclubs die op het park spelen.

MVV had al eerder aangegeven een kunstgrasveld te prefereren, mits dat niet tot onacceptabele kostenverhoging zou leiden. Voor de gemeente gold budgettaire neutraliteit als belangrijke voorwaarde. Er is daarom verkend of de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld in het stadion en de realisatie van een vierde hockeyveld gecombineerd konden worden.

De technische realisatie van kunstgras in het stadion blijkt geen probleem. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat het beheer en onderhoud van het kunstgrasveld in het stadion kan worden betaald uit de huurinkomsten van de stichting MVV zonder dat een tariefsverhoging aan de orde is.

De gemeente treedt zo snel mogelijk in overleg met de drie betrokken amateurvoetbalclubs op Sportpark Geusselt (RKASV, Geusselt Sport en Willem I) over benutting van de beschikbare velden. Het streven is erop gericht dat deze operatie weinig tot geen gevolgen voor deze clubs heeft.