Visie op de binnenstad aangeboden aan stadsbestuur

Hoe moet de Maastrichtse binnenstad eruit zien in 2030? Met die vraag gingen inwoners, ondernemers, studenten, basisschoolleerlingen en maatschappelijke organisaties de afgelopen maanden aan de slag. Tijdens drie stadsavonden, via facebook en tijdens speciaal daarvoor georganiseerde leerlingenconferenties werd gedebatteerd over de toekomst van de binnenstad. Gisteravond werden de uitkomsten daarvan door de stadstafel* aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en de commissie voor Economische en Sociale Zaken.


Maastrichtse binnenstad anno 2030

De visie ‘van de stad’ op de toekomst van de binnenstad is vastgelegd in een visiedocument. Het visiedocument is te lezen via www.visiebinnenstadmaastricht.nl

Een samenvatting van de visie treft u als bijlage aan.

De Visie op de Binnenstad werd aangeboden door de leden van de stadstafel. "Toen ik besloot aan dit traject deel te nemen, had ik de hoop dat deze nieuwe manier van werken echt verschil zou uitmaken en de mensen elkaars standpunten beter zouden gaan begrijpen. Deze hoop is overeind gebleven en ik geloof in het resultaat. De gemeente heeft hiermee de middelen in handen voor een mooie binnenstad waarin iedereen zich thuis voelt: bewoners, ondernemers, studenten, jongeren en bezoekers. Ik heb er vertrouwen in dat de gemeente hier ook echt iets mee gaat doen," aldus Emmanuel Merkus, lid van de stadstafel.

“Er is de afgelopen maanden door velen op een constructieve manier en met een grote betrokkenheid gedebatteerd over de toekomst van onze binnenstad. Het is belangrijk dat we nu ideeën gehoord hebben van bewoners en ondernemers van de binnenstad. De uitkomsten daarvan liggen nu voor en die gaan we bestuderen. Vervolgens leggen we de raad een voorstel over de visie voor,” aldus John Aarts die het document namens het college van Burgemeester en Wethouders in ontvangst nam.

Namens de raad nam Anita van Ham, voorzitter van de commissie ESZ, de visie in ontvangst: "Het mooie aan de totstandkoming van deze visie is vooral de betrokkenheid van een enorme mix van mensen. Daardoor krijg je echt een beeld van wat er leeft en speelt en wat we als Maastrichtenaren belangrijk vinden voor onze stad. Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over deze visie en alle betrokkenen bij de uitvoering te blijven informeren en raadplegen."

Vervolg

Het college van Burgemeester en Wethouders organiseert een conferentie voor de gemeenteraad over de Visie op de Binnenstad 2030. Na deze conferentie zal de raad een besluit nemen. Naar aanleiding van het raadsbesluit vindt in het najaar de vierde interactieve stadsavond plaats over het vervolgtraject.