VN-Onderzoekinstituut naar Sphinx

VN-onderzoeksinstituut UNU-MERIT gaat verhuizen naar het voormalige hoofdkantoor van de Sphinx aan de Boschstraat. In dit pand is na ruim tien jaren van leegstand begin december 2014 begonnen met de verbouwing. Het is de bedoeling dat de meer dan 100 studenten, 80 promovendi en 75 medewerkers bij het begin van het studiejaar 2015/2016 hun intrek kunnen nemen in het pand. 

UNU-MERIT is een gerenommeerd onderzoeks- en opleidingscentrum van de United Nations University en de Universiteit Maastricht. Het instituut, dat al 25 jaren is gevestigd in Maastricht, onderzoekt  economische ontwikkelingen  en de invloed van sociale, politieke en economische factoren  op technologische innovatie. UNU-MERIT fungeert bovendien als VN-denktank voor beleidsvragen over wetenschap, innovatie en democratisch bestuur. 

Metamorfose

Directeur Bart Verspaget wijst er op dat het Boschstraatkwartier in de afgelopen 150 jaar een centrum van industriële en economische bedrijvigheid is geweest met veel werkgelegenheid. Een vestiging van UNU-MERIT op de Sphinxlocatie legt een band tussen de historische economische ontwikkeling van Maastricht en soortgelijke processen die nu in de opkomende economieën van de wereld te zien zijn.

UNU-MERIT wordt onderdeel van een grootscheepse renovatie en metamorfose van het Sphinxkwartier aan de Boschstraat: er wordt een nieuwe Pathé bioscoop gebouwd, het Eiffelgebouw wordt in ere hersteld en de Timmerfabriek wordt verbouwd tot een bruisend cultureel centrum met filmhuis Lumière, popcentrum de Muziekgieterij en Bureau Europa voor architectuur en vormgeving.