Voldoende voor ondernemersklimaat in Zuid-Limburg

Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen krijgen van de ondernemers een voldoende voor het ondernemersklimaat in de gemeente. De drie gemeenten hebben volgens de ondernemers grotendeels dezelfde pluspunten en verbeterpunten. Dat blijkt uit de Ondernemerspeiling, die eerder dit jaar is uitgevoerd onder ruim vijfduizend ondernemers in de drie Zuid-Limburgse steden.

Bereikbaarheid en veiligheid scoren in de drie gemeenten goed. Vereenvoudiging en versoepeling van regelgeving en de communicatie tussen gemeente en ondernemers kan een stuk beter, vinden de deelnemers aan de peiling, die voor het eerst via een vragenlijst van KING (het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) is uitgevoerd.

Tussen de drie gemeenten zijn er uiteraard ook verschillen. Zo is de ondernemer in Heerlen te spreken over met name de staat van de openbare ruimte, die in Maastricht over het woon- en leefklimaat en de Sittard-Geleense ondernemer over de parkeermogelijkheden in de omgeving van de bedrijfslocatie.

Voor verbetering vatbaar is in Heerlen onder meer de samenwerking tussen gemeente en ondernemers, en in Maastricht en Sittard-Geleen de vereenvoudiging van de regelgeving.

“De resultaten zijn herkenbaar. Maastricht kent een top leef- en verblijfsklimaat. Daar investeren we fors in. Ondernemers profiteren daar van mee. Anderzijds toont de peiling aan dat er ruimte is voor verbetering van onze dienstverlening. We nemen die aandachtspunten ter harte. Met een aantal gerichte acties denken we deze punten in de toekomst te kunnen verbeteren,” aldus John Aarts, wethouder voor economische zaken.

De aandachtspunten in Zuid-Limburg wijken niet of nauwelijks af van uitkomst van de enquête elders in het land. Ook daar bleek dat regeldruk, dienstverlening en communicatie volgens de ondernemers beter kan.

Het complete rapport vindt u hieronder.