Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend.

raadzaal Mosae Forum

De definitieve uitslag volgt zodra de tellingen officieel zijn vastgesteld. Publicatie volgt op www.gemeentemaastricht.nl/verkiezingen