Vragen en antwoorden over de veranderingen in Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de indicatie vanuit de AWBZ voor: 

  • Begeleiding en/of bijbehorend vervoer;
  • Kortdurend verblijf en/of bijbehorend vervoer;
  • Beschermd wonen. 

Jeugdwet

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor: 

  • Alle vormen van jeugdhulp. Inclusief specialistische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg, jongeren met een beperking of de gesloten jeugdzorg;
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • De uitvoering van de jeugdreclassering;
  • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Wat verandert er?

Heeft u een van de hierboven genoemde indicaties die doorloopt in 2015? Dan verandert er mogelijk iets voor u. 

Wanneer verandert er iets voor mij?

Als uw indicatie doorloopt in 2015, dan krijgt u zolang uw indicatie loopt, gegarandeerd de ondersteuning die u nodig heeft. U houdt uw huidige ondersteuning tot uiterlijk 1 januari 2016 of eerder als de indicatie afloopt. Dit is een overgangstermijn. Vóór 1 januari 2016 gaat de gemeente met u in gesprek om uw situatie opnieuw te beoordelen. Wij nemen met u contact op. 

Mijn indicatie verloopt in januari/februari 2015. Moet ik iets regelen? 

Nee. U hoeft niets te doen. Medio of eind november krijgen wij alle gegevens. Zodra wij uw gegevens hebben, nemen wij contact met u op om afspraken te maken over uw ondersteuning. Dit betekent ook dat wij voor die tijd geen informatie hebben over uw persoonlijke situatie en nog geen specifieke vragen over uw situatie kunnen beantwoorden. 

Houd ik dezelfde leverancier?

Als uw huidige zorgaanbieder/ondersteuner geen contract afsluit met de gemeente kan het zijn dat uw ondersteuning met een andere zorgaanbieder geregeld moet worden. Als dit zo is, neemt de gemeente hierover voor 1 januari 2015 contact met u op. 

Wie regelt per 1 januari 2015 welke zorg of ondersteuning? Vanaf 2015 kunt u voor ondersteuning terecht bij uw gemeente. Zowel op het gebied van Wmo als op het gebied van de ondersteuning van kinderen, jeugdigen en hun ouders. 

Voor zorg kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar (ook verpleging en persoonlijke verzorging). Het gaat dan om geneeskundige zorg. Of een hoog risico daarop. 

Vragen?

Meer informatie vindt u op de pagina over de decentralisaties. U kunt uw vragen over de Wmo stellen per e-mail via wmo@maastricht.nl en vragen over de ondersteuning van jeugd via jeugd@maastricht.nl. Voor vragen over zowel Wmo als Jeugd kunt u bellen met 14 043.