Wajong aanvragen? Lees dit voordat je naar het UWV gaat!

Word je in 2014 18 jaar en ben je van plan een beroep te doen op de Wajong, let dan goed op!

Afbeelding van een jongere die een formulier invult

Voor 10 september aanvragen

Om nog aanspraak te maken op de huidige Wajong (Werkregeling) moet jouw aanvraag uiterlijk 10 september 2014 door UWV ontvangen zijn. Stuur je aanvraag dus op tijd op!

Ook op school

Om in aanmerking te komen voor Wajong maakt het niet uit of je op school zit of niet. Het kan zijn dat je hulp nodig hebt als je gaat werken zodra je van school komt. Die hulp kan bestaan uit ondersteuning en/of een aanvullende uitkering.

Volledig arbeidsongeschikt

Aanvragen voor de Wajong die na 10 september binnenkomen, worden door UWV in behandeling genomen en op de gebruikelijke wijze beoordeeld. Je krijgt alleen een Wajong-uitkering als je volgens UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent.

De veranderingen

Door de wijzigingen van de Wajong en de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn er na 10 september twee mogelijkheden. Heb je wel mogelijkheden om te werken? Dan kom je niet meer in aanmerking voor de Wajong. De gemeente beoordeelt je aanvraag en kan je misschien wel verder helpen met studie of werk. Je kunt hier pas een aanvraag voor indienen op de dag dat je achttien wordt, niet eerder.

Heb je geen mogelijkheden om te werken? Dan kun je in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. UWV beoordeelt je aanvraag. Als je een uitkering krijgt toegekend, gaat deze in op de datum waarop de aanvraag is ontvangen. Hierin verandert niks.

Twijfel je of je kunt werken of niet? Dien dan uiterlijk 10 september je aanvraag bij UWV in. UWV beoordeelt jouw persoonlijke situatie.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl.